Træning

Når der er stævne i vores område,Gråsten Lysabild Aabenraa Haderslev så er der ingen træning på stadion,er man i tvivl så kontakt din træner.

Udendørs træning

Vi starter udendørs træning, mandag den 3 april kl.: 17:00 på Sønderborg stadion, HUSK nu at få noget varmt tøj med, det er stadig koldt.

Arne

 

Indkaldelse til generalforsamling

 

Sønderborg, den 6. marts 2017

 

Vidar Atletik indkalder hermed til ordinær Generalforsamling

Onsdag d. 22. marts 2017 kl. 19.00

i mødelokale 2 ved Humlehøjhallen

 

 

Dagsorden jf. vedtægterne:

1.     Valg af dirigent

2.     Valg af referent

3.     Formanden aflægger bestyrelsens beretning

4.

a. kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

b. kassereren fremlægger budget for det følgende år

c. formanden fremlægger bestyrelsens forretningsorden/arbejdsplan for det kommende år

5.     Behandling af indkomne forslag

Forslag skal være formanden i hænde senest d. 15. marts

6.     Valg af formand (lige år)

Mathias Madsen er på valg i 2018

7.     Valg af kasserer (ulige år)

Jesper K. Hansen er på valg, da han sidste år blev valgt midt i funktionsperioden.

Jesper er villig til genvalg

8.     Valg af bestyrelsesmedlem (1 lige + 2 ulige år)

a. Arne Simonsen er på valg – –  Arne er villig til genvalg

b. 1 vacant post

Tobias Vohs er på valg i 2018.

9.     Valg af revisor (1 lige + 1 ulige år)

Anni Trier er på valg, da hun sidste år blev valgt midt i funktionsperioden

Erik Hørlyck er på valg i 2018

10.   Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år

Vacant

11.   Valg af revisorsuppleant for 1 år

Vacant

12.   Eventuelt

 

Tilmelding via hjemmesiden:  www.vidaratletik.dk

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

Følgebrev

 

 

Den 6. marts 2017

Til medlemmer af Vidar Atletik og deres forældre, særlig forældre til medlemmer under 15 år.

Så er det ved at være tid til årets generalforsamling i Vidar Atletik.

Den foregår onsdag den 22. marts 2017 kl. 19.00 (efter inde-træning)

i mødelokale 2 ved Humlehøjhallen (indgang ved hal 1).

Se vedhæftede indkaldelse til generalforsamling.

 

Hjælpere efterlyses.

Som nogen af jer vil have bemærket, kunne vi godt bruge nogle flere personer til at hjælpe os med at få den daglige drift til at fungere på en bedre måde, bl.a. en i bestyrelsen og 1-2 hjælpetrænere (NB. en hjælpe­træner-opgave kan evt. godt deles mellem to personer). Foreningen vil efter behov arrangere et kort lokalt kursus for hjælpetrænere /stævnehjælpere.

Lyder dette interessant, så kom til generalfor­samlingen og hør mere.

 

Indflydelse og stemmeret.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at alle forældre til vore unge medlemmer er velkomne til at deltage i generalforsamlingen. Med hensyn til stemmeret på generalforsamlingen står det i vedtægterne (som kan ses på www.vidaratletik.dk), at »stemmeret har medlemmer over 15 år«, men det er gennem mange år blevet en tradition, at også medlemmer under 15 år har indflydelse, nemlig ved at forældre til børn under 15 år på generalforsamlingen udøver stemmeretten for deres børn.

 

Mød op til generalforsamlingen og vær med til at sikre, at foreningen kan blive ved med at tilbyde en udviklende træning, deltagelse i små og store stævner og et godt socialt samvær.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

  1. Vi er klar over, at lige efter træning vil man normalt skynde sig hjem for at få noget at spise. Og derfor arbejder vi på at kunne tilbyde et let måltid i begyndelsen af mødet til dem, der er tilmeldt.

 

Det er grunden til, at vi har brug for en  tilmeldingwww.vidaratletik.dk senest 19/3 kl. 20.