Følgebrev

 

 

Den 6. marts 2017

Til medlemmer af Vidar Atletik og deres forældre, særlig forældre til medlemmer under 15 år.

Så er det ved at være tid til årets generalforsamling i Vidar Atletik.

Den foregår onsdag den 22. marts 2017 kl. 19.00 (efter inde-træning)

i mødelokale 2 ved Humlehøjhallen (indgang ved hal 1).

Se vedhæftede indkaldelse til generalforsamling.

 

Hjælpere efterlyses.

Som nogen af jer vil have bemærket, kunne vi godt bruge nogle flere personer til at hjælpe os med at få den daglige drift til at fungere på en bedre måde, bl.a. en i bestyrelsen og 1-2 hjælpetrænere (NB. en hjælpe­træner-opgave kan evt. godt deles mellem to personer). Foreningen vil efter behov arrangere et kort lokalt kursus for hjælpetrænere /stævnehjælpere.

Lyder dette interessant, så kom til generalfor­samlingen og hør mere.

 

Indflydelse og stemmeret.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at alle forældre til vore unge medlemmer er velkomne til at deltage i generalforsamlingen. Med hensyn til stemmeret på generalforsamlingen står det i vedtægterne (som kan ses på www.vidaratletik.dk), at »stemmeret har medlemmer over 15 år«, men det er gennem mange år blevet en tradition, at også medlemmer under 15 år har indflydelse, nemlig ved at forældre til børn under 15 år på generalforsamlingen udøver stemmeretten for deres børn.

 

Mød op til generalforsamlingen og vær med til at sikre, at foreningen kan blive ved med at tilbyde en udviklende træning, deltagelse i små og store stævner og et godt socialt samvær.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

  1. Vi er klar over, at lige efter træning vil man normalt skynde sig hjem for at få noget at spise. Og derfor arbejder vi på at kunne tilbyde et let måltid i begyndelsen af mødet til dem, der er tilmeldt.

 

Det er grunden til, at vi har brug for en  tilmeldingwww.vidaratletik.dk senest 19/3 kl. 20.