skip to Main Content

Sønderborg, den 4. april 2016

Mit navn er Mathias Madsen, og jeg er nyvalgt formand for Vidar Atletik.

Jeg vil gerne på foreningens vegne byde udøvere og forældre velkommen til den nye atletiksæson.

Nogle vil – med rette – undre sig over, at Vidar Atletik lige nu har fået en formand på 78 år, og det vil jeg gerne beskrive baggrunden for:

generalforsamlingen den 16. marts fik vi at vide, at foreningen den 28. juni 2016 har 90 års-jubilæum, og så kommer man uvilkårligt til at tænke på, at så vil der kun være 10 år til et 100 års-jubilæum.

Men da vi lidt senere på mødet ikke umiddelbart kunne få posten som ny formand besat, fik vi en beklemmende fornemmelse af, at når vi allerede nu havde besvær med at besætte formandsposten og de øvrige bestyrelsesposter på en almindelig generalforsamling, ville der måske ikke være nogen forening om 10 år.

Jeg valgte derfor at tilbyde at varetage formandsposten i de næste 2 år, på trods af både min alder og det at jeg for knap 2 år siden blev en del at træner-teamet, men primært med min atletik- og foreningserfaring som ballast. – Det var med en forventning (som også blev indfriet på mødet) om, at vi efterfølgende ville få besat hovedparten af de øvrige bestyrelsesposter, og at en eventuelt stadig vacant (=ubesat) bestyrelsespost måske kunne søges besat efter mødet. Jeg må dog her nævne, at jeg finder det principielt uheldigt, at 3 ud af de 4 bestyrelsesposter er besat med personer, som også i denne sæson vil have træneropgaver.

Under drøftelserne på mødet var der enighed om, at alle de arbejdsopgaver, der skal løses i en forening som vores, snarest muligt skal opdeles i mindre og mere overskuelige dele, som – med bestyrelsen som koordinerende organ – skal søges fordelt på en større kreds, og der er ingen grund til at skjule, at der her bl.a. tænkes på forældre og nogle af de større atleter.

Jeg har på den baggrund givet mig selv den mission, at jeg, sammen med bestyrelsen, i løbet af min 2-års formandsperiode skal have fået det til at blive en helt naturlig ting, at (så godt som) alle hænder hjælper til – efter evne – ved træning og ved stævner, og at det vil være blevet en lige så naturlig ting, at bestyrelsesposterne bliver besat på general­forsamlingerne. Vi vil også søge at få afviklet mindre kurser for at give forældre og andre interesserede lidt større kendskab til både de enkelte discipliner og til reglerne i atletikreglementet.

Vi har endnu ikke afholdt vort første bestyrelsesmøde, bl.a. på grund af træningslejr i Tyrkiet, og ovenstående er derfor formandens egen formulering.

Men jeg går ud fra, at I snart vil høre noget fra bestyrelsen om hvad vi agter at foretage os i den nærmeste fremtid.

Med venlig hilsen
Mathias Madsen
Formand